Actueel

VERGRIJZING en PERSONEELSBELEID !

Bedrijven bereiden zich nog onvoldoende voor op de gevolgen van vergrijzing.

Door de vergrijzing ontstaat een krappere arbeidsmarkt en wordt het moeilijker om de juiste kennis binnen te halen.

Het Personeelsbeleid moet flexibeler worden, en dat gaat verder dan het inhuren van tijdelijk personeel of zzpérs. De nieuwe generatie werknemers moet worden gepaaid met contracten op maat, thuiswerken of een flexibele invulling van werktijden zodat ouders hun kinderen van school kunnen halen.

Uit enquêtes komt naar voren dat een derde van de bedrijven en instellingen nog niet heeft nagedacht over het toekomstig personeelsbeleid. Dat blijkt vooral het geval te zijn in sectoren waar nu al personeelstekorten bestaan, zoals zorg, onderwijs en techniek.
Comments
See Older Posts...