Actueel

Arboregels voor werkgevers versoepeld

Kleine bedrijven hoeven in veel gevallen geen arbodienst meer in te schakelen voor het checken van hun risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). In een RI&E brengen werkgevers de risico’s voor de gezondheid en veiligheid van hun werknemers in kaart.

De Eerste Kamer heeft met het wetsvoorstel van staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd. Staatssecretaris De Krom: “De wijzigingen in de Arbeidsomstandighedenwet zullen eraan bijdragen dat werkgevers eenvoudiger de wet kunnen naleven.”
In het wetsvoorstel is ook geregeld dat werkgevers hun werknemers de mogelijkheid moeten bieden dat zij de RI&E van hun bedrijf kunnen inzien. Dit vergroot de betrokkenheid van werknemers bij het beleid van het bedrijf. Verder zal de Arbeidsinspectie bij reguliere controles aandacht hebben voor de risico-inventarisatie en –evaluatie van bedrijven.


Aanvullend vervallen per 1 januari ook 76 beleidsregels bij de Arbeidsomstandighedenwet.

Bron: Ministerie van SZW
Comments
See Older Posts...