Diensten

ORGANISATIEADVIES

  • ontwikkelen arbeidsvoorwaarden
  • ziekteverzuimbegeleiding
  • schrijven personeelshandboek
  • ondersteuning ontslagprocedures
  • begeleiding reorganisaties

LOOPBAANADVIES

  • carrièreonderzoek
  • coaching en begeleiding
  • loopbaanheroriëntatie
  • persoonlijkheidsonderzoek

MEDIATION